Miyako Shirakawa figure

MANGA.TOKYO

Your Otaku Friend in Japan

Yuki Kaji to Voice Hokusai in TV Drama Hokusai to Meshi sae Areba

Check out Winter 2018 Anime now!