MANGA.TOKYO

Your Otaku Friend in Japan

Miyu Yoshimoto from Live-Action ‘Kuzu no Honkai’ to Make Cameo in the Anime!