Miyako Shirakawa figure

MANGA.TOKYO

Your Otaku Friend in Japan

Makoto Shinkai Exhibition Comes to Tokyo This November

Check out Winter 2018 Anime now!