Otsukai

MANGA.TOKYO

Your Otaku Friend in Japan

Hinomaru Zumo Reveals Shunsuke Takeuchi, Takuto Yoshinaga, Noriaki Sugiyama, Taku Yashiro, Justin Tomimori as Additional Cast

Check out Winter 2020 Anime now!