Miyako Shirakawa figure

MANGA.TOKYO

Your Otaku Friend in Japan

[18] Kimi to Tsunagaru Puzzle to be Made into Anime with Kouji Morimoto as Chief Supervisor

Check out Winter 2018 Anime now!