Otsukai

MANGA.TOKYO

Your Otaku Friend in Japan

Ultraman

Spring 2019

1 April 2019

Official Streaming Sites

Netflix

Staff・Cast

Staff

Original

Tsuburaya Productions, Eiichi Shimizu x Tomohiro Shimoguchi

Director

Kenji Kamiyama x Shinji Aramaki

Music

Nobuko Toda x Kazuma Jinnouchi

Animation Production

Production I.G x SOLA DIGITAL ART

Cast

Shinjiro Hayata

Ryohei Kimura

Dan Moroboshi

Takuya Eguchi

Seiji Hokuto

Megumi Han

Shin Hayata

Hideyuki Tanaka

Rena Sayama

Sumire Morohoshi

Mitsuhiro Ide

Uo Ken

Edo

Shigeru Ushiyama

Jack

Ryota Takeuchi

Yosuke Endo

Eiji Hanawa

Kurata

Hirokazu Sekido

Adad

Kenjiro Tsuda

Shiaishi

Minoru Shiraishi

Bemlar

Kaiji Soze

Information

Airing Date
1 April 2019
Seasons
Spring 2019
Studio

Production I.G×SOLA DIGITAL ARTS

Theme Songs

Sight Over The Battle by OLDCODEX

Official Site
https://anime.heros-ultraman.com/
Twitter
https://twitter.com/heros_ultraman
Copyright

©TSUBURAYA PRODUCTIONS ©Eiichi Shimizu,Tomohiro Shimoguchi ©ULT

Otsukai

Like it? Share it!

Share your new otaku knowledge!

Share This! Tweet This!