Miyako Shirakawa figure

MANGA.TOKYO

Your Otaku Friend in Japan

Dagashikashi – #01

Check out Winter 2018 Anime now!