Otsukai

MANGA.TOKYO

Your Otaku Friend in Japan

1st Episode Anime Impressions: Space Battleship Tiramisu

Check out Winter 2020 Anime now!